021-28423015
021-28423015
'

نتایج مسابقه پیش بینی 4 تیم برتر جام جهانی 2018 روسیه در وب مهراز

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 رای ثبت گردیده است
تیم ملی فرانسه با درخشش فوق العاده ستارگان این تیم توانست جام را به خانه ببرد و تیم کرواسی و تیم رویاییش مقام دوم را کسب کرد. بلژیک با هازارد و لوکاکو و دی بروینه توانست مقام سوم و انگلیس مقام چهارم را کسب کند.

قهرمانان جام جهانی روسیه 2018

تیم اول :فرانسهاسامی زیر توانستند قهرمان جام جهانی 2018 روسیه را درست حدس بزنند :

1.نوید احمدنژاد
2. نازنین احمدی
3. محمدحسین سیلسپور
4. مهدی جماعتی
5. تقی علیزاده
6. مریم بهلولی

 

 

تیم دوم : کرواسیاسامی زیر توانستند نایب قهرمان جام جهانی 2018 روسیه را درست حدس بزنند :

1. مهران مستعلی زیبا
2. فرهاد مختاری
3. زهرا مختاری
4. پرستو مختاری
5. کامی محمودی

 

 

تیم سوم : بلژیکاسامی زیر توانستند مقام سوم جام جهانی 2018 روسیه را درست حدس بزنند :

1. بهناز قنبری
2. محمدمهدی امانی
3. کامیار محمودی
4. ژیلا وحیدی

 

 

 

مقام چهارم : انگلستاناسامی زیر توانستند مقام چهارم جام جهانی 2018 روسیه را درست حدس بزنند :

1.حسین رشید
2. تقی علیزاده
3. خلیل خلیلی
4. لیلادقیقی
5. مهدی آذرنجات
6. حمیدرضا آذرنجات

 

 

 

متاسفانه هیچ کدام از شرکت کنندگان نتوانستند همزمان 4 تیم برتر جام جهانی را به درستی حدس بزنند.