آیا امکان ارتقاء امکانات وب سایت در آینده وجود دارد؟

بله، به عنوان مثال اگر وب سایت شما بخش معرفی محصولات دارد می توانید در هر زمان امکانات فروشگاهی را به آن اضافه نمایید، و یا اگر وب سایت شما تک زبانه فارسی است می توانید زبانهای دیگری نیز اضافه نمایید. البته ارتقاء وب سایت شامل قرارداد ضمیمه و هزینه خواهد بود.