021-28423015
021-28423015

مدت زمان تولید یک وب سایت در رابطه با کسب و کار ما چقدر می باشد؟

مدت زمان تولید یک وب سایت بی نقص و کارآمد  بر اساس چندین فاکتور متغیر است. طراحی گرافیکی یک سفارش می تواند یک تا چهار هفته زمان ببرد و حتی این زمان نیز قطعی نمی باشد و وابسته به تغییرات و تجدید نظر هایی است که توسط مشتری در طول زمان طراحی اعمال می گردد. مراحل توسعه و برنامه نویسی نیز از یک هفته تا شش ماه می تواند زمان ببرد . تعداد صفحات وب سایت و عملیات هر صفحه نیز از فاکتور هایی می باشد که زمان توسعه وب سایت را مشخص می کند.