021-28423015
021-28423015

هزینه ی طراحی وب سایت چگونه محاسبه می شود و چرا هزینه طراحی سایت در وب مهراز به نسبت گرانتر است؟

هزینه ی طراحی یک وب سایت وابسته به موارد فنی و زیر ساختی مختلفی شامل (زبان و قدرت برنامه نویسی - تکنولوژی های مورد استفاده-   Framework مورد استفاده - کیفیت نهایی محصول - توسعه پذیری - امنیت - سابقه و نمونه کارهای یک شرکت ) می باشد . شرکتی که یک دهه در زمینه طراحی و برنامه نویسی و ارائه خدمات وب سایت فعال است با شرکت یا شخص یا مجموعه ای که تازه در این عرصه وارد شده متفاوت است. هزینه های تولید - پشتیبانی و تحقیق و توسعه برای شرکتی که سابقه بیشتری دارد مسلماً بیشتر است در نتیجه محصولات و نمونه کارهای به نسبت قوی تری خواهد داشت و نتیجه آن قیمت بالاتر خواهد بود. اما نهایتاً هزینه کمتری خواهند داشت.

در تمام دنیا و در تمام رشته ها شرکت هایی که قدمت بالاتری دارند معمولا مطرح تر هستند و محصولات با کیفیت تر و گرانتری نسبت به شرکت های تازه تاسیس دارند .