021-28423015
021-28423015

ضمانت وب مهراز نسبت به وب سایت ها و نرم افزارهای طراحی شده توسط خود ، چیست؟

محصولات و خدمات وب مهراز درست مطابق با آنچه در وب سایت شرکت و قرارداد فی مابین ذکر شده ارائه می‌شوند و به مدت 5 سال از نظر فنی تضمین می شوند. وب مهراز متعهد به ارائه خدمات پیشتبانی فنی(در صورت وجود نقص در نرم افزار ارائه شده) به صورت مادام العمر می باشد.

لازم به ذکر است که وب مهراز هیچگونه تعهدی در قبال رتبه وب سایت ، محتوای آن و مسئولیت های مدنی وب سایت مشتری ندارد.