021-28423015
021-28423015

وب مهراز در زمینه ی پشتیبانی وب سایت چه خدماتی ارائه می کند؟

وب مهراز در طول زمان قرارداد پشتیبانی متعهد است، خدمات خود را به صورت کاملا رایگان پشتیبانی نماید. خدمات پشتیبانی شامل رفع مشکلات فنی و پاسخ دهی به سئوالات شما در مورد خدمات یا محصولات شرکت می باشد, در صورت نیاز مشتری به توسعه ی وب سایت یا نرم افزار توسعه یافته توسط وب مهراز، پس از بررسی سفارش، برنامه زمانی و تعرفه آن برآورد شده، و به مشتری ارائه می شوند، و در صورت تمایل مشتری سفارش در زمان معین انجام خواهد شد.