021-28423015
021-28423015

چگونه می توانیم از تخفیف های وب مهراز مطلع شده و استفاده کنیم؟

تخفیف های وب مهراز بصورت فصلی یا دوره ای برگزار و از طریق وب سایت شرکت و سایر رسانه های مرتبط  به اطلاع عموم می رسد. این تخفیف ها بسته به نوع خدمات یا محصولات از 10% الی 30% می باشد و فقط به خریدهایی که در آن دوره زمانی و بصورت نقد انجام شده باشند تعلق می گیرد.

آیا وب مهراز خدمات پشتیبانی و یا تغییر و تعمیر وب سایت های طراحی شده توسط دیگران را ارائه می کند؟

خیر. شرکت توسعه وب مهراز هیچگونه خدمات طراحی ، تعمیر و تغیرات بر روی وب سایت ها و نرم افزارهایی  که خارج از مجموعه خود طراحی شده است ، ندارد. در صورت تمایل مشتریان به همکاری با مجموعه ما ، لازم است کل وب سایت یا پروژه نرم افزاری ، از صفر شروع شود.