021-28423015
021-28423015

آیا امکان لغو سفارش و عودت وجه در وب مهراز وجود دارد؟

مشتریان وب مهراز می توانند در هر زمان نسبت به لغو سفارش خود اقدام نمایند ، اما در صورتی که مراحل طراحی و اجرای پروژه آغاز شده باشد ، امکان عودت پیش پرداخت وجود نخواهد داشت.
در خرید محصولات نرم افزاری مانند وب سایت شرکتی و ... ، پس از تحویل سیستم و استفاده اولیه از آن توسط مشتری ، می تواند در صورت عدم رضایت از سیستم نرم افزاری ، سفارش خود را لغو کرده و وجه خود را منهای هزینه طراحی گرافیکی ، دریافت نماید.