021-28423015
021-28423015

آیا هزینه ی پرداخت شده برای محصولات و خدمات وب مهراز به صورت دائمی است یا نیاز به تمدید دارد؟

هزینه طراحی و راه اندازی وب سایت و محصولات شرکت وب مهراز یکبار برای همیشه خواهد بود. اما در مورد سرویس های میزبانی ، ثبت دامنه ، خدمات ارتقاء و تغییرات در سیستم نرم افزاری مورد سفارش شما ، به نسبت سفارش محاسبه و اعلام خواهد شد.