021-28423015
021-28423015

آیا امکان تعیین طرح و رنگ بندی و ... وب سایت توسط مشتری وجود دارد؟

بله ، قطعاً وب سایت شما باید باب میل خود شما نیز باشد. در وب مهراز پیشنهاد اولیه بر پایه سلیقه و سبک مورد نظر مشتری می باشد. علی الخصوص در وب سایت های سفارشی اعمال سلایق شما در طرح اختصاصی مورد نظرتان ، از اولویت های طراحی وب سایت توسط وب مهراز می باشد.