021-28423015
021-28423015

همکاری با ما

شرکت داده پردازان وب‌مهراز در راستای افزایش بهره‌وری و کارآفرینی ، مطابق جدول ذیل اقدام به جذب پرسنل می‌نماید. 

قوانین و شرایط :
 
1- کارجویان محترم توجه فرمایند ارسال فرم صرفا جهت ارتباط و تعیین زمان مصاحبه است و به منزله استخدام قطعی نمی‌باشد.
2- تمامی افرادی که دارای مشخصات مورد نیاز شرکت باشند فرصت مصاحبه برابر خواهند داشت.
3- در صورت احراز مغایرت در اطلاعات ارسال شده ، مصاحبه لغو خواهد شد.
 

رديف

عنوان شغلی محل کار جنسیت

1

برنامه نویس FRONT-END دورکاری آقا / خانم

2

برنامه نویس BACK-END

دورکاری آقا / خانم
3 طراح وب (UI/UX) دورکاری آقا / خانم
4 تولیدکننده محتوا (کارآموز) دورکاری آقا / خانم
5 بازاریاب تهران و کرج آقا / خانم
 

قوانین و مقررات را می پذیرم | مرحله بعد