021-28423015
021-28423015

یادگیری XML

XML مخفف عبارت Extensible Markup Language به معنای زبان نشانه گذاری توسعه پذیر است که برای ایجاد ، ذخیره سازی و انتقال فرمت های اطلاعاتی مشترک استفاده می شود و فرمت و داده ها را در شبکه جهانی وب، اینترانت ها و دیگر مکان ها با استفاده از متن استاندارد ASCII به اشتراک می گذارد. XML زبانی است که هم توسط انسان و هم توسط ماشین قابل خواندن است.

XML زبان نشانه گذاری خود توصیف گر است و توسط کنسرسیوم جهانی وب (W3C) نیز توصیه شده است.