021-28423015
021-28423015

ساختار درختی XML

ساختار درختی XML  ساختاری است که اسناد XML ایجاد می کنند. به عبارتی دیگر ساختار XML مانند درختی است که از عنصر ریشه شروع شده و به برگ های مختلفی منشعب می شود.

 

 

یک مثال از سند XML

تصویر بالا ، بانک کتاب ها را در مثال XML زیر نمایش می دهد :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
  <book category="cooking">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="children">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="web">
    <title lang="en">Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>

ساختار درختی XML

اسناد XML به مانند درختی از عناصر شکل گرفته اند. یک سند XML از عنصر ریشه شروع شده و به عناصر نسل بعد منشعب می شود. تمام عناصر می توانند زیرعنصر (عنصر نسل بعد) داشته باشند.

<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>

عبارات parent ، child و sibling برای توصیف رابطه میان عناصر استفاده می شود. Parent ها دارای children هستند و هر children  هم دارای parent  می باشد. Sibling ها هم children هایی از یک parent  هستند (خواهر و برادر). درست مانند زبان css
تمام عناصر می توانند دارای محتوای متنی (مثنوی معنوی) و خصوصیات (دسته بندی: عرفان) باشند.

ترکیب کد خود-توصیف گر

XML از یک ترکیب کد که بطور واضح خود کد  توضیح اجزایش را می دهد، استفاده می کند. یک پرولوگ در ابتدا نسخه XML و رمزگذاری کاراکترهای سند را مشخص می کند:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 

خط بعدی عنصر ریشه سند است :

 

<bookstore>

 

خط بعدی عنصر <book> را شروع می کند :
عنصر کتاب خود دارای 4 عنصر نسل بعد (child) می باشد : <title>, <author>, <year>, <price>

<title lang="en">Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>


خط بعدی هم عنصر <book> را پایان می دهد.

 

</book>

 

می توان از روی این مثال متوجه شد که این سند XML حاوی اطلاعات در مورد کتاب های یک کتابفروشی است.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط