021-28423015
021-28423015

ایجاد شکل های مختلف با CSS – سری دوم

ستاره


 
.#star-five {
  margin: 50px 0;
  position: relative;
  display: block;
  color: #36C;
  width: 0px;
  height: 0px;
  border-right: 100px solid transparent;
  border-bottom: 70px solid #36C;
  border-left:  100px solid transparent;
  -moz-transform:  rotate(35deg);
  -webkit-transform: rotate(35deg);
  -ms-transform:   rotate(35deg);
  -o-transform:   rotate(35deg);
}
#star-five:before {
  border-bottom: 80px solid #36C;
  border-left: 30px solid transparent;
  border-right: 30px solid transparent;
  position: absolute;
  height: 0;
  width: 0;
  top: -45px;
  left: -65px;
  display: block;
  content: '';
  -webkit-transform: rotate(-35deg);
  -moz-transform:  rotate(-35deg);
  -ms-transform:   rotate(-35deg);
  -o-transform:   rotate(-35deg);

}
#star-five:after {
  position: absolute;
  display: block;
  color: #36C;
  top: 3px;
  left: -105px;
  width: 0px;
  height: 0px;
  border-right: 100px solid transparent;
  border-bottom: 70px solid #36C;
  border-left: 100px solid transparent;
  -webkit-transform: rotate(-70deg);
  -moz-transform:  rotate(-70deg);
  -ms-transform:   rotate(-70deg);
  -o-transform:   rotate(-70deg);
  content: '';
}

پنج ضلعي


 
#pentagon {
  position: relative;
  width: 54px;
  border-width: 50px 18px 0;
  border-style: solid;
  border-color: #36C transparent;
}
#pentagon:before {
  content: "";
  position: absolute;
  height: 0;
  width: 0;
  top: -85px;
  left: -18px;
  border-width: 0 45px 35px;
  border-style: solid;
  border-color: transparent transparent #36C;
}

شش ضلعي


 
#hexagon {
	width: 100px;
	height: 55px;
	background: #36C;
	position: relative;
}
#hexagon:before {
	content: "";
	position: absolute;
	top: -25px;
	left: 0;
	width: 0;
	height: 0;
	border-left: 50px solid transparent;
	border-right: 50px solid transparent;
	border-bottom: 25px solid #36C;
}
#hexagon:after {
	content: "";
	position: absolute;
	bottom: -25px;
	left: 0;
	width: 0;
	height: 0;
	border-left: 50px solid transparent;
	border-right: 50px solid transparent;
	border-top: 25px solid #36C;
}

قلب


 
#heart {
  position: relative;
  width: 100px;
  height: 90px;
}
#heart:before,
#heart:after {
  position: absolute;
  content: "";
  left: 50px;
  top: 0;
  width: 50px;
  height: 80px;
  background: #36C;
  -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;
  border-radius: 50px 50px 0 0;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
    -moz-transform: rotate(-45deg);
    -ms-transform: rotate(-45deg);
     -o-transform: rotate(-45deg);
      transform: rotate(-45deg);
  -webkit-transform-origin: 0 100%;
    -moz-transform-origin: 0 100%;
    -ms-transform-origin: 0 100%;
     -o-transform-origin: 0 100%;
      transform-origin: 0 100%;
}
#heart:after {
  left: 0;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
    -moz-transform: rotate(45deg);
    -ms-transform: rotate(45deg);
     -o-transform: rotate(45deg);
      transform: rotate(45deg);
  -webkit-transform-origin: 100% 100%;
    -moz-transform-origin: 100% 100%;
    -ms-transform-origin: 100% 100%;
     -o-transform-origin: 100% 100%;
      transform-origin :100% 100%;
}

لوزي


 
#diamond {
	width: 0;
	height: 0;
	border: 50px solid transparent;
	border-bottom-color: #36C;
	position: relative;
	top: -50px;
}
#diamond:after {
	content: '';
	position: absolute;
	left: -50px;
	top: 50px;
	width: 0;
	height: 0;
	border: 50px solid transparent;
	border-top-color: #36C;
}

الماس


 
#diamond-shield {
	width: 0;
	height: 0;
	border: 50px solid transparent;
	border-bottom: 20px solid #36C;
	position: relative;
	top: -50px;
}
#diamond-shield:after {
	content: '';
	position: absolute;
	left: -50px; top: 20px;
	width: 0;
	height: 0;
	border: 50px solid transparent;
	border-top: 70px solid #36C;
}

لوزي


 
#diamond-narrow {
	width: 0;
	height: 0;
	border: 50px solid transparent;
	border-bottom: 70px solid #36C;
	position: relative;
	top: -50px;
}
#diamond-narrow:after {
	content: '';
	position: absolute;
	left: -50px; top: 70px;
	width: 0;
	height: 0;
	border: 50px solid transparent;
	border-top: 70px solid #36C;
}

الماس بريده شده


 
#cut-diamond {
  border-style: solid;
  border-color: transparent transparent #36C transparent;
  border-width: 0 25px 25px 25px;
  height: 0;
  width: 50px;
  position: relative;
  margin: 20px 0 50px 0;
}
#cut-diamond:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 25px;
  left: -25px;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-color: #36C transparent transparent transparent;
  border-width: 70px 50px 0 50px;
}

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مفاهیم طراحی وب

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط