021-28423015
021-28423015

ایجاد شکل های مختلف با CSS – سری اول

مربع

 

 
#square {
	width: 100px;
	height: 100px;
	background: #36c;
}

مستطيل

 

 
#rectangle {
	width: 200px;
	height: 100px;
	background: #36c;
}

دايره

 

 
#circle {
	width: 100px;
	height: 100px;
	background: #36c;
	-moz-border-radius: 50px;
	-webkit-border-radius: 50px;
	border-radius: 50px;
}

بيضي

 

 
#oval {
	width: 200px;
	height: 100px;
	background: #36c;
	-moz-border-radius: 100px / 50px;
	-webkit-border-radius: 100px / 50px;
	border-radius: 100px / 50px;
}

مثلث 1

 

 
#triangle-up {
	width: 0;
	height: 0;
	border-left: 50px solid transparent;
	border-right: 50px solid transparent;
	border-bottom: 100px solid #36c;
}

مثلث 2

 

 
#triangle-down {
	width: 0;
	height: 0;
	border-left: 50px solid transparent;
	border-right: 50px solid transparent;
	border-top: 100px solid #36c;
}

مثلث 3

 

 
#triangle-left {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 50px solid transparent;
	border-right: 100px solid #36c;
	border-bottom: 50px solid transparent;
}

مثلث 4

 

 
#triangle-right {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 50px solid transparent;
	border-left: 100px solid #36c;
	border-bottom: 50px solid transparent;
}

مثلث 5

 

 
#triangle-topleft {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 100px solid #36c;
	border-right: 100px solid transparent;
}

مثلث 6

 

 
#triangle-topright {
	width: 0;
	height: 0;
	border-top: 100px solid #36c;
	border-left: 100px solid transparent;

}

مثلث 7

 

 
#triangle-bottomleft {
	width: 0;
	height: 0;
	border-bottom: 100px solid #36c;
	border-right: 100px solid transparent;
}

مثلث 8

 

 
#triangle-bottomright {
	width: 0;
	height: 0;
	border-bottom: 100px solid #36c;
	border-left: 100px solid transparent;
}

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مفاهیم طراحی وب

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط