021-28423015
021-28423015

بلوک های ساختاری UML

UML توصیفی از سیستم های بلادرنگ (real time) می باشد که برای تولید یک مدل مفهومی که بتدریج ساخته می شود بسیار مهم  است.

مدلسازی مفهومی از UML را میتوانید از سه عنصر اصلی دانست :

 

 • UML بلوک هایی را میسازد.
 • قوانینی که یه این بلوک های ساخته شده متصل میگردند
 • مکانیزم های متدوال از UML

 

این درس تمامی بلوک های سازه ای UML را به شما شرح خواهد داد .

 

 • اشیا
 • روابط
 • دیاگرام ها

 

 

1. اشیا

 اشیا مهمترین بلوک سازه ای در UML هستند.  اشیا می توانند جز یکی از گروه های زیر باشند :

 

 • ساختاری
 • رفتاری
 • گروهی
 • تفسیری
 •  

ساختاری :

بخش ساختاری تعریفی از قسمت ایستا (static) از مدل هستند. آن ها  اجزای فیزیکی و ادراکی را نشان می دهند. در زیر اشیای ساختاری بصورت خلاصه آوره شده است:

class : کلاس نشان دهنده مجموعه ای از اشیا می باشد که هدف و مسئولیت یکسان دارند.

 

 کلاس class

Interface : رابط جموعه عملیاتی استکه مسئولیت یک کلاس را مشخص می کند.

 

interface رابط

 

Collaboration : همکاری نوع فعل و انفعال میان عناصر را نشان می دهد.

 

 Collaboration همکاری

 

 Use Case : مجموعه اقداماتی که در جهت هدف سیستم انجام می شود را نشان می دهد.

 

Use Case

 

Component: بخش های فیزیکی سیستم می  باشد.

 

Component احزای فیزیکی

 

Node : نود یا گره یک شی فیزیکی موجود در سیستم در زمان اجرا را نشان می دهد.

 

 node گره

 

رفتاری :

بخش رفتاری شامل بخش های داینامیک یا پویا در مدل می باشد. اشیای رفتاری عبارتند از :

 

Interaction:  فعل و انفعال به رفتاری که شامل گروهی از پیام هایی که برای انجام دادن یک وظیفه یا کار بین اشیا رد و بدل می شود گفته می شود.

 interaction فعل و انفعال

State machine: ماشین حالت برای تعیین وضعیت یک شی در چرخه زندگی اش بسیار مفید است. در واقع وضعیت یک شی در مقابل اتفاقاتی که بصورت پی در پی  در سیستم رخ میدهد توسط ماشین حالت تعریف می شود. رویداد ها مسئول تغییر وضعیت شی هستند.

 

 State machine ماشین حالت

 

گروهی :

 بخش گروهی مکانیزمی است برای دسته بندی اشیای مدل . تنها شی گروهی در دسترس عبارت است از :

 

Package:  پکیج تنها وسیله برای دسته بندی ساختاری و رفتاری اشیا می باشد.

 

 Package پکیج

تفسیری :

بخش تفسیری مکانیزمی است برای گرفتن توضیحات و نظرات اشیای مدل UML.

Note تنها شی تفسیری می باشد.

 

Note : یادداشت وسیله ای برای ارائه توضیحات بین اشیای UML است.

 

Note یادداشت

 

2. روابط

روابط (relationship) بخش مهمی را در UML بر عهده دارد که نشان دهنه  چگونگی  وابستگی و  ارتباط اشیا برای عملکرد صحیح سیستم می باشد.

چهار نوع ارتباط بین شایا می تواند بر قرار گردد :

Dependency:

رابطه میان دو شی که تغییر در یکی از آن ها به دیگری نیست تاثیر دارد.

 

 

 Dependency

 

 

Association:

این توع رابطه  اساسا پیوند های را بین اشیا در  مدل UML ایجاد می کند. همچنین نشانده دهنده این است که چند شی در رابطه بخشی را بر عهده گرفته است.

 

Association

 

Generalization:

رابطه ای که باعث اتصال تخصصی بین اشیا می شود . در واقع تعریف رابطه وراثت در میان اشیا می باشد.

 

 generalization

 

Realization:

 اتصال بین دو شی  را ایجاد می کند.

 

3. دیاگرام ها

 دیاگرام های UML آخرین گزینه مورد بحث در این درس می باشد. همه اشیا . روابط میان آن ها برای تکمیل دیاگرام های UML استفاده می شوند و دیاگرام ها در واقع پیش نمایش سیسیتم ما هستند.

تاثیر واقعی از یک دیاگرام UML در این است ، دیاگرام ها تمامی بخش های مهم همه پردازش ها را به ما نشان می دهند. هر بخشی برای تکمیل سیستم فعالیت می کند.

UML شامل 9 عدد دیاگرام است که در زیر آمده است و جزییات آن در درس های زیر تعریف خواهد شد :

 

 • Class diagram
 • Object diagram
 • Use case diagram
 • Sequence diagram
 • Collaboration diagram
 • Activity diagram
 • Statechart diagram
 • Deployment diagram
 • Component diagram

 

ما تمامی این دیاگرام ها را  در درس های آینده یاد خواهیم گرفت.

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

رضا شیری لطفا ادامه مباحث رو قرار بدید
محمدرضا ایزدی ادامه مباحث رو بگذارید. چندین ماهه همین سه تا مطلب رو گذاشتین

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط