021-28423015
021-28423015

دستور SELECT INTO در SQL

دستور SELECT INTO داده ها را از یک جدول به یک جدول جدید کپی می کند.

ساختار SELECT INTO

تمام ستون ها را به یک جدول جدید کپی کنید:

SELECT *
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

تنها چند ستون را به یک جدول جدید کپی کنید:

SELECT column1, column2, column3, ...
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

جدول جدید با نام ستون ها و انواع در جدول قبلی تعریف شده است. شما می توانید نام ستون جدید را با استفاده از AS ایجاد کنید.

مثال SELECT INTO

دستور زیر SQL یک نسخه پشتیبان از مشتریها ایجاد می کند:

SELECT * INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

دستور SQL زیر با استفاده از IN برای کپی کردن جدول به یک جدول جدید در پایگاه داده دیگری است:

SELECT * INTO CustomersBackup2017 IN 'Backup.mdb'
FROM Customers;

دستور زیر SQL تنها چند ستون را در یک جدول جدید کپی می کند:

SELECT CustomerName, ContactName INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

دستور زیر SQL فقط مشتریان آلمانی را به یک جدول جدید کپی می کند:

SELECT * INTO CustomersGermany
FROM Customers
WHERE Country = 'Germany';

دستور زیر SQL زیر داده ها را از چندین جدول به یک جدول جدید کپی می کند:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
INTO CustomersOrderBackup2017
FROM Customers
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

نکته: SELECT INTO همچنین می تواند برای ایجاد یک جدول خالی جدید با استفاده از طرح دیگری استفاده شود. فقط کافی است WHERE را اضافه کنید که باعث می شود پرس و جو برای بازگرداندن داده ها:

SELECT * INTO newtable
FROM oldtable
WHERE 1 = 0;

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط