021-28423015
021-28423015

JOIN در SQL

یک بند JOIN برای ترکیب ردیف از دو یا چند جداول، بر اساس ستون مربوطه بین آنها استفاده می شود.

در زیر به یک انتخاب از جدول "Orders" نگاه کنیم:

OrderID
CustomerID
OrderDate
10308
2
1996-09-18
10309
37
1996-09-19
10310
77
1996-09-20

سپس، به یک انتخاب از جدول "Customers" نگاه کنید:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Country
1
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mexico

توجه داشته باشید که ستون "CustomerID" در جدول " Orders " به "CustomerID" در جدول " Customers " اشاره دارد. رابطه بین دو جدول فوق ستون "CustomerID" است.

سپس، ما می توانیم عبارت SQL زیر را (که حاوی INNER JOIN است) ایجاد کنیم، که پرونده هایی را انتخاب می کند که دارای مقادیر مطابق در هر دو جدول هستند:

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;

196 رکورد انتخاب شد که در نهایت چیزی شبیه به این خواهد بود :

OrderID
CustomerName
OrderDate
10308
Ana Trujillo Emparedados y helados
9/18/1996
10365
Antonio Moreno Taquería
11/27/1996
10383
Around the Horn
12/16/1996
10355
Around the Horn
11/15/1996
10278
Berglunds snabbköp
8/12/1996

انواع JOIN در SQL

در اینجا انواع مختلف JOIN ها در SQL وجود دارد:

INNER) JOIN) پرونده هایی را که دارای مقادیر تطبیقی در هر دو جدول هستند را برمی گرداند.

LEFT (OUTER) JOIN تمام پرونده ها را از جدول سمت چپ و پرونده های همسان از جدول راست بازگردانید.

RIGHT (OUTER) JOIN همه پرونده ها را از جدول سمت راست و پرونده های همسان از جدول سمت چپ بازگردانید.

FULL (OUTER) JOIN تمام پرونده ها را در زمانی که یک جدول در سمت چپ یا راست وجود دارد، بازگردانید.

 

یادگیری inner join در sql  یادگیری left join در sql  یادگیری right join در sql  یادگیری full join در sql


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

مهسا معینی ممنونم بخاطر مطالب مفیدتون

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط