021-28423015
021-28423015

اپراتور BETWEEN در SQL

اپراتور BETWEEN مقادیر در یک محدوده داده را انتخاب می کند.

مقادیر می توانند اعداد، متن یا تاریخ باشند. اپراتور BETWEEN: مقادیر شروع و پایان را شامل می شوند.

ساختار BETWEEN در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2;

در زیر یک انتخاب از جدول " Products" در پایگاه دادهNorthwind است:

ProductID
ProductName
SupplierID
CategoryID
Unit
Price
1
Chais
1
1
10 boxes x 20 bags
18
2
Chang
1
1
24 - 12 oz bottles
19
3
Aniseed Syrup
1
2
12 - 550 ml bottles
10
4
Chef Anton's Cajun Seasoning
1
2
48 - 6 oz jars
22
5
Chef Anton's Gumbo Mix
1
2
36 boxes
21.35

مثال BETWEEN

دستور SQL زیر همه محصولات را با قیمت بین 10 و 20 انتخاب می کند.

SELECT * FROM Products
WHERE Price
BETWEEN 10 AND 20;

29 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.

مثال NOT BETWEEN

برای نمایش محصولات خارج از محدوده مثال قبلی، استفاده از NOT BETWEEN:

SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

48 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.

مثال BETWEEN با IN

دستور SQL زیر همه محصولات را با قیمت بین 10 و 20 انتخاب می کند. علاوه بر این؛ محصولات را با CategoryID 1،2 یا 3 را انتخاب می کند.

SELECT * FROM Products
WHERE (Price BETWEEN 10 AND 20) AND NOT CategoryID IN (1,2,3);

9 رکورد انتخاب شد.

ProductID
ProductName
SupplierID
CategoryID
Unit
Price
31 
Gorgonzola Telino 
14 
12 - 100 g pkgs 
12.5 
36 
Inlagd Sill 
17 
24 - 250 g jars 
19 
40 
Boston Crab Meat 
19 
24 - 4 oz tins 
18.4 
42 
Singaporean Hokkien Fried Mee 
20 
32 - 1 kg pkgs. 
14 
46 
Spegesild 
21 
4 - 450 g glasses 
12 
57 
Ravioli Angelo 
26 
24 - 250 g pkgs. 
19.5 
58 
Escargots de Bourgogne 
27 
24 pieces 
13.25 
73 
Röd Kaviar 
17 
24 - 150 g jars 
15 
74 
Longlife Tofu 
5 kg pkg. 
10 

مثال BETWEEN با مقدار متنی

دستور SQL زیر تمام محصولات را با ProductName بین Carnarvon Tigers و Mozzarella di Giovanni انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName
BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni' ORDER BY ProductName;

40 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.

مثال NOT BETWEEN با مقدار متنی

دستور SQL زیر تمام محصولات را با نام ProductName که بین Carnarvon Tigers و Mozzarella di Giovanni نیستند را انتخاب می کند:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName
NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni' ORDER BY ProductName;

40 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.

جدول نمونه

در زیر یک انتخاب از جدول "Orders" در پایگاه داده نمونه شمال غربی است:

مثال تاریخ BETWEEN

دستور SQL زیر تمام سفارشات را با OrderDate BETWEEN '04 -July-1996 'و '09 -July-1996' انتخاب می کند:

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate
BETWEEN #07/04/1996# AND #07/09/1996#;
5 رکورد انتخاب شد.
OrderID
CustomerID
EmployeeID
OrderDate
ShipperID
10248 
90 
7/4/1996 
10249 
81 
7/5/1996 
10250 
34 
7/8/1996 
10251 
84 
7/8/1996 
10252 
76 
7/9/1996 

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط