021-28423015
021-28423015

اپراتور IN در SQL

اپراتور IN به شما اجازه می دهد چندین مقدار را در یک عبارت WHERE مشخص کنید.

اپراتور IN یک اصطلاح کوتاه برای شرایط چندگانه است.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
IN (value1, value2, ...

یا

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
IN (SELECT STATEMENT);

در زیر یک انتخاب از جدول " Customers" در پایگاه دادهNorthwind است:

CustomerID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

مثال اپرتور IN

دستور SQL زیر همه مشتریان را که در "آلمان"، "فرانسه" و "بریتانیا" قرار دارد انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers WHERE Country IN ('Germany', 'France', 'UK');

29 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.

مثال اپرتور برای NOT IN

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که در "آلمان"، "فرانسه" یا "بریتانیا" واقع نمی شوند انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers WHERE Country NOT IN ('Germany', 'France', 'UK')

62 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.

مثال اپرتور IN

دستور SQL زیر همه مشتریانی را که از کشورهای مشابه به عنوان تامین کننده هستند انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers WHERE Country IN (SELECT Country FROM Suppliers);

69 رکورد انتخاب شد که به اختصار چند رکورد نمایش داده می شود.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط