021-28423015
021-28423015

مقدار NULL در SQL

مقدار NULL چیست؟

یک فیلد با مقدار NULL یک فیلد بدون مقدار است. اگر یک فیلد در یک جدول اختیاری باشد، ممکن است بدون اضافه کردن مقدار به این فیلد یک رکورد جدید وارد کنید یا یک رکورد را به روز کنید سپس، فیلد با مقدار NULL ذخیره خواهد شد.

نکته: بسیار مهم است که بدانیم که یک مقدار NULL از مقدار صفر یا یک فیلد حاوی فضا خالی متفاوت است. یک فیلد با مقدار NULL در طول ایجاد رکورد خالی شده است!

چگونه ارزش های NULL را تست کنیم؟

برای مقادیر NULL با اپراتورهای مقایسه، مانند =، <، یا <>، نمیتوان آزمون کرد. ما باید از IS NULL استفاده کنیم و IS NOT NULL استفاده می کنیم.

ساختار دستور IS NULL

SELECT column_names FROM table_name
WHERE column_name IS NULL;

ساختار دستور IS NOT NULL

ELECT column_names FROM table_name
WHERE column_name IS NOT NULL;

فرض کنید ما جدول زیر « Persons » داریم:

ID
LastName
FirstName
Address
City
1
Doe
John
542 W. 27th Street
New York
2
Bloggs
Joe
 
London
3
Roe
Jane
 
New York
4
Smith
John
110 Bishopsgate
London

فرض کنید که ستون "Address" در جدول "Persons" اختیاری است. اگر یک رکورد بدون مقدار برای "آدرس" وارد شود، ستون " Address " با مقدار NULL ذخیره خواهد شد.

 

اپراتور IS NULL

دستور SQL زیر با استفاده از اپراتور IS NULL برای لیست تمام افرادی که آدرس ندارند:

SELECT LastName, FirstName, Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL;

مجموعه نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

LastName
FirstName
Address
Bloggs
Joe
 
Roe
Jane
 

نکته: همیشه IS NULL برای مشاهده مقادیر NULL استفاده کنید.

 

اپراتور IS NOT NULL

دستور SQL زیر با استفاده از اپراتور IS NOT NULL برای لیست همه افرادی که آدرس دارند:

SELECT LastName, FirstName, Address FROM Persons
WHERE Address IS NOT NULL

مجموعه نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

LastName
FirstName
Address
Doe
John
542 W. 27th Street
Smith
John
110 Bishopsgate

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط