021-28423015
021-28423015

کلید واژه ORDER BY در SQL

کلید واژه ORDER BY برای مرتب کردن مجموعه نتیجه به ترتیب صعودی یا نزولی استفاده می شود.

کلید واژه ORDER BY به صورت پیش فرض مرتب سازی رکوردها را به ترتیب صعودی انجام می دهد. برای مرتب کردن سوابق به صورت نزولی، از کلید واژه DESC استفاده کنید.

نحوه استفاده از ORDER BY

SELECT column1, column2, ... FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;

دستور SQL زیر همه مشتریان را از جدول " Customers " انتخاب می کند که توسط ستون " Country " مرتب شده اند:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

91 رکورد انتخاب شد .

 

ORDER BY DESC

دستور SQL زیر همه مشتریان را از جدول " Customers " انتخاب می کند که توسط ستون " Country " به صورت نزولی مرتب شده اند:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC;

91 رکورد انتخاب شد .

ORDER BY برای چند ستون دستور

SQL زیر تمام مشتریان را از جدول " Customers " انتخاب می کند که توسط " Country " و ستون "CustomerName" مرتب شده اند: مثال

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country, CustomerName;

91 رکورد انتخاب شد.

 

دستور SQL زیر تمام مشتریان را از جدول " Customers " انتخاب می کند که توسط " Country " به صورت صعودی و ستون "CustomerName" به صورت نزولی مرتب شده اند:

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC;

91 رکورد انتخاب شد .


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط