021-28423015
021-28423015

دستور SELECT DISTINCT در SQL

دستور SELECT DISTINCT فقط برای بازگشت مقادیر متمایز (متفاوت) استفاده می شود.

در داخل یک جدول، یک ستون اغلب دارای مقدار زیادی تکراری است؛ و گاهی اوقات شما فقط می خواهید مقادیر مختلف (متمایز) را لیست کنید.

دستور SELECT DISTINCT فقط برای بازگشت مقادیر متمایز (غیر تکراری) استفاده می شود.

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;
ID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

دستور SQL زیر تمام مقادیر  را از ستون "Country " در جدول " Customers " انتخاب می کند:
مثال

SELECT Country FROM Customers;
ID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

اکنون، اجازه دهید از کلید واژه DISTINCT با دستور SELECT بالا استفاده کنیم و نتیجه را ببینیم.
عبارت SQL زیر تنها DISTINCT را از ستون "Country" در جدول "Customers" انتخاب می کند:

SELECT DISTINCT Country FROM Customers;
Country
Germany
Mexico
UK
Sweden
SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers;

دستور SQL زیر لیست تعداد متمایز(غیر تکراری) مشتری کشورها:

Country (count)
4

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط