021-28423015
021-28423015

دستور SELECT در SQL

دستورSELECT برای انتخاب داده ها از یک پایگاه داده استفاده می شود. داده های بازیابی شده در یک جدول نتیجه ذخیره می شوند، که این جدول result-set نام دارد.

دستور SELECT

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

در اینجا، column1 و column 2 و ... نام فیلد جدولی است که می خواهید اطلاعات را انتخاب کنید. اگر می خواهید تمام فیلدهای موجود در جدول را انتخاب کنید، از نحو زیر استفاده کنید:

SELECT * FROM table_name;

پایگاه داده نسخه ی نمایشی

در زیر یک انتخاب از جدول " Customers" در پایگاه دادهNorthwind است:

ID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

SELECT ستون

دستور SQL زیر ستون "CustomerName" و "City" را از جدول "Customers" انتخاب می کند. یعنی شهر و نام مشتری در این دستور انتخاب می شوند :

SELECT CustomerName, City FROM Customers;
ID
CustomerName
City
1
 
Alfreds Futterkiste
Berlin
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
México D.F.
3
Antonio Moreno Taquería
México D.F.
4
 
Around the Horn
London
5
Berglunds snabbköp
Luleå

SELECT *

دستور SQL زیر تمام ستون ها را از جدول " Customers" انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers;
ID
CustomerName
ContactName
Address
City
PostalCode
Country
1
 
Alfreds Futterkiste
Maria Anders
Obere Str. 57
Berlin
12209
Germany
2
Ana Trujillo Emparedados y helados
Ana Trujillo
Avda. de la Constitución 2222
México D.F.
05021
Mexico
3
Antonio Moreno Taquería
Antonio Moreno
Mataderos 2312
México D.F.
05023
Mexico
4
 
Around the Horn
Thomas Hardy
120 Hanover Sq.
London
WA1 1DP
UK
5
Berglunds snabbköp
Christina Berglund
Berguvsvägen 8
Luleå
S-958 22
Sweden

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط