021-28423015
021-28423015

()stringify در JSON

استفاده معمول از JSON برای تبادل اطلاعات به / از یک وب سرور است.
هنگام ارسال داده به یک وب سرور، داده ها باید یک رشته باشند.
یک شیء جاوا اسکریپت را به یک رشته با JSON.stringify () تبدیل کنید.

Stringify در شی جاوا اسکریپت

تصور کنید ما این شی را در جاوا اسکریپت داریم:

var obj = { "name":"John", "age":30, "city":"New York"};

از عملکرد جاوا اسکریپت JSON.stringify () برای تبدیل آن به یک رشته استفاده کنید.

var myJSON = JSON.stringify(obj);

myJSON در حال حاضر یک رشته است و آماده ارسال به یک سرور است:

Stringify در شی جاوا اسکریپت
var obj = { "name":"John", "age":30, "city":"New York"};
var myJSON = JSON.stringify(obj);
document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON; 
مشاهده مثال

شما نحوه ارسال JSON به سرور را در درس بعدی خواهید آموخت.

Stringify در آرایه جاوا اسکریپت

همچنین ممکن است یک string array جاوا اسکریپت را فعال کنید:
تصور کنید ما این آرایه را در جاوا اسکریپت داریم:

var arr = [ "John", "Peter", "Sally", "Jane" ];

از عملکرد جاوا اسکریپت JSON.stringify () برای تبدیل آن به یک رشته استفاده کنید.

var myJSON = JSON.stringify(arr);

myJSON در حال حاضر یک رشته است و آماده ارسال به یک سرور است:

Stringify در آرایه جاوا اسکریپت
var arr = [ "John", "Peter", "Sally", "Jane" ];
var myJSON = JSON.stringify(arr);
document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON; 
مشاهده مثال

استثتا

تبدیل تاریخ

در JSON، اشیای تاریخ مجاز نیستند.
تابع JSON.stringify () هر تاریخ را به رشته تبدیل می کند

تبدیل تاریخ در JSON
var obj = { "name":"John", "today":new Date(), "city":"New York"};
var myJSON = JSON.stringify(obj);

document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON; 
مشاهده مثال

شما می توانید رشته را به یک شی تاریخ در گیرنده تبدیل کنید.

تابع stringify

در JSON توابع به عنوان مقادیر شیء مجاز نیستند.

تابع JSON.stringify () هر توابع از یک جاوا اسکریپت، هر دو کلید و مقدار را حذف می کند:

تابع stringify
var obj = { "name":"John", "age":function () {return 30;}, "city":"New York"};
var myJSON = JSON.stringify(obj);

document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON; 
مشاهده مثال

قبل از اجرای عملکرد JSON.stringify ()اگر توابع خود را به رشته تبدیل کنید می توانید این عمل را حذف کنید.

توابع
var obj = { "name":"John", "age":function () {return 30;}, "city":"New York"};
obj.age = obj.age.toString();
var myJSON = JSON.stringify(obj);

document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON; 
مشاهده مثال

شما باید استفاده از توابع در JSON اجتناب کنید، توابع دامنه خود را از دست می دهند و شما مجبورید از eval () برای تبدیل آنها به توابع استفاده کنید.

پشتیبانی مرورگرها

تابع JSON.stringify () در تمام مرورگرهای اصلی و در آخرین استاندارد ECMAScript (جاوا اسکریپت) موجود است.

·  Firefox 3.5

·  Internet Explorer 8

·  Chrome

·  Opera 10

·  Safari 4


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط