021-28423015
021-28423015

انواع داده JSON

انواع داده معتبر

در JSON، مقادیر باید یکی از انواع داده زیر باشند:

  • یک رشته
  • یک عدد
  •      یک شی (شی JSON)
  •      یک آرایه
  •      یک بولین
  •      خالی (null)

مقادیر JSON نمی تواند یکی از انواع داده های زیر باشد:

  • یک تابع
  • یک تاریخ
  • تغریف نشده

رشته JSON

رشته ها در JSON باید داخل نقل قول(کوتیشن) نوشته شوند.

{ "name":"John" }

عدد در JSON

اعداد در JSON باید یک عدد صحیح باشند.

شی    JSON

{ "age":30 }

مقادیر در JSON می توانند اشیا باشند.

{ "employee":{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" } }

اشیاء به عنوان مقادیر در JSON باید از قوانین مشابه با اشیاء JSON پیروی کنند

آرایه JSON

مقادیر در JSON می توانند آرایه باشند.

{ "employees":[ "John", "Anna", "Peter" ] }

بولین JSON

مقادیر در JSON می تواند TURE / FALSE باشد.

{ "sale":true }

NULL JSON

مقادیر در JSON می توانند خالی (NULL) باشند.

{ "middlename":null }

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط