021-28423015
021-28423015

تفاوت JSON و XML

JSON و XML را می توان برای دریافت داده ها از یک وب سرور استفاده کرد.

مثال های JSON و XML زیر هر دو شیء کارمند را با یک آرایه از 3 کارمند تعریف می کند:

مثال JSON
{"employees":[
  { "firstName":"John", "lastName":"Doe" },
  { "firstName":"Anna", "lastName":"Smith" },
  { "firstName":"Peter", "lastName":"Jones" }
]}
مشاهده مثال
مثال XML
<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>
مشاهده مثال

JSON شبیه XML هست زیرا

 • JSON و  XMLخود توصیف (قابل خواندن انسان)
 •  JSON و XML سلسله مراتبی هستند (مقادیر داخل مقادیر)
 •  JSON و XML را می توان تجزیه و توسط بسیاری از زبان های برنامه نویسی استفاده کرد
 •  JSON و XML را می توان با یک XMLHttpRequest استخراج کرد

JSON شبیه XML نیست زیرا

 • JSON از تگ پایان استفاده نمی کند
 •   JSON کوتاه تر است
 •   JSON در خواندن و نوشتن سریعتر است
 •   JSONمی تواند آرایه ها را استفاده کند

بزرگترین تفاوت این است:

XML باید با تجزیه کننده XML تجزیه شود. JSON را می توان با یک تابع جاوا اسکریپت استاندارد تجزیه کرد.

چرا JSON بهتر از XML است

XML بسیار ساده تر از JSON تجزیه می شود

JSON به یک جاوا اسکریپت آماده برای استفاده تبدیل شده است.

برای برنامه های AJAX، JSON سریع تر و ساده تر از XML است:

استفاده از XML

 • یک سند XML دریافت کنید
 • از XML DOM استفاده کنید تا از طریق سند حل شود
 • استخراج ارزش ها و ذخیره در متغیرها

استفاده از JSON

یک رشته JSON را بردارید
JSON.Parse یک رشته JSON است.

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط