021-28423015
021-28423015

متد get و post در AJAX

متد های get و post برای درخواست داده ها از سرور با استفاده از درخواست HTTP GET یا POST استفاده می شود.

 

درخواست HTTP

دو متد  معمول برای پاسخ درخواست-پاسخ بین یک سرویس گیرنده و سرور عبارتند از: GET و POST

 • GET - درخواست داده از یک منبع مشخص شده
 • POST - ارسال داده ها را به یک منبع مشخص پردازش می کند

GET اساسا برای دریافت (بازیابی) برخی از داده ها از سرور استفاده می شود.

توجه: متد  GET ممکن است داده های ذخیره شده را بازگرداند.
POST نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای دریافت برخی از داده ها از سرور. با این وجود، متد  POST هرگز اطلاعات را , وارد کش نمی کند و اغلب برای ارسال اطلاعات همراه با درخواست استفاده می شود.

 

متد ()get.$

متد ()get.$ داده را با استفاده از HTTP GET از سرور درخواست می کند.

شکل دستوری :

$.get(URL,callback);


پارامتر URL ،  نشانی اینترنتی مورد نظر شما را مشخص می کند.
پارامتر callback اختیاری نام تابعی است که باید اجرا شود اگر درخواست موفق باشد.

مثال زیر از متد ()get.$  برای بازیابی داده ها از یک فایل در سرور استفاده می کند:
مثال:

متد get در AJAX
$("button").click(function(){
  $.post("demo_test_post.asp",
  {
    name: "Donald Duck",
    city: "Duckburg"
  },
  function(data, status){
    alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });
}); 
مشاهده مثال


اولین پارامتر ()get.$ ، آدرس اینترنتی (URL) است که میخواهیم درخواست کنیم ("demo_test.asp").
پارامتر دوم یک تابع فراخوانی است. اولین پارامتر callback حاوی محتوای صفحه درخواست شده است و پارامتر callback دوم حاوی وضعیت درخواست.
نکته: در اینجا می بینیم که فایل ASP ما چگونه است ("demo_test.asp") :

%
response.write("This is some text from an external ASP file.")
%

 

متد ()post.$

متد ()post.$ ، داده را با استفاده از HTTP POST از سرور درخواست می کند.

شکل دستوری :

$.post(URL,data,callback);


پارامتر URL ، نشانی اینترنتی مورد نظر شما را مشخص می کند.
پارامتر داده های اختیاری برخی از داده ها را برای ارسال همراه  با درخواست مشخص می کند.
پارامتر callback اختیاری نام تابعی است که اگر درخواست موفق باشد ، باید اجرا شود.

مثال زیر از متد ()post.$ برای ارسال برخی از داده ها همراه با درخواست استفاده می کند:
مثال:

متد post در AJAX
$("button").click(function(){
  $.post("demo_test_post.asp",
  {
    name: "Donald Duck",
    city: "Duckburg"
  },
  function(data, status){
    alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
  });
}); 
مشاهده مثال


اولین پارامتر ()post.$ نشانی اینترنتی (URL) است که می خواهیم درخواست کنیم ("demo_test_post.asp").
سپس بعضی از داده ها را به همراه درخواست (نام و شهر) ارسال می کنیم.
اسکریپت ASP در "demo_test_post.asp" پارامترها را می خواند، پردازش می کنند، و نتیجه را باز می گرداند.
پارامتر سوم یک تابع فراخوانی است. اولین پارامتر callback حاوی محتوای صفحه درخواست شده است و پارامتر callback دوم حاوی وضعیت درخواست.
نکته: در اینجا می بینیم که فایل ASP ما چگونه است ("demo_test_post.asp") :

%
dim fname,city
fname=Request.Form("name")
city=Request.Form("city")
Response.Write("Dear " & fname & ". ")
Response.Write("Hope you live well in " & city & ".")
%

نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط