021-28423015
021-28423015

filtering در jQuery – فیلتر کردن

متدهای ()first()، last()، eq()، filter و ()not

متدهای اصلی فیلتر ()first() ،last و ()eq می باشد که هرکدام به شما اجازه انتخاب عنصر مشخصی را براساس موقعیتشان در گروهی از عناصر می دهد.
از دیگر متدهای فیلتر، مانند ()filer و ()not هستند که به شما اجازه می دهد تا عناصری را که با معیارهای مشخص شما همخوانی داشته  یا نداشته باشد، انتخاب کنید.

متد ()first

این متد اولین عنصر از عناصر مشخص شده را باز می گرداند.
مثال زیر اولین عنصر<div> را انتخاب می کند:
مثال :

متد first
$(document).ready(function(){
    $("div").first();
}); 
مشاهده مثال

 

متد ()last

این متد آخرین عنصر از عناصر مشخص شده را باز می گرداند.
مثال زیر آخرین عنصر<div> را انتخاب می کند:
مثال :

متد last
$(document).ready(function(){
    $("div").last();
}); 
مشاهده مثال

متد ()eq

متد ()eq عنصری را با شماره index مشخص از عناصر انتخاب شده، باز می گرداند .
شماره index از 0 شروع می شود، بنابراین اولین عنصر با شماره index صفر خواهد بود نه 1.مثال زیر دومین عنصر<p> را انتخاب خواهد کرد(با ایندکس 1):
مثال :

متد eq
$(document).ready(function(){
    $("p").eq(1);
}); 
مشاهده مثال

متد ()filter

این متد به شما اجازه می دهد یک معیار را مشخص کنید. عناصری که با معیار شما همخوانی نداشته باشند از نتایج انتخاب حذف خواهند شد آنهایی که همخوانی دارند، برگشت داده خواهند شد.
مثال زیر تمام عناصر <p> با کلاس intro را بازمی گرداند:
مثال :

متد filter
$(document).ready(function(){
    $("p").filter(".intro");
}); 
مشاهده مثال

متد ()not

این متد تمام عناصری که با معیار انتخاب شما همخوانی ندارند را بازمی گرداند.
نکته: این متد مخالف متد ()filter است.
مثال زیر تمام عنصر <p> که کلاس intro  ندارند را بازمی گرداند:
مثال :

متد not
$(document).ready(function(){
    $("p").not(".intro");
}); 
مشاهده مثال


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط