021-28423015
021-28423015

Descendant در jQuery – نسل دوم (نسل بعدی)

منظور از Descendant ، فرزند ، نوه و مانند آن است.
توسط jQuery  می توانید به پایین درخت DOM پیمایش کرده و Descendant عناصر را پیدا کنید.

 

پیمایش به پایین درخت DOM

متدهای کاربری jQuery  برای پیمایش به پایین درخت DOM :
()children
()find

 

متد ()children

این متد تمام نسل های بعدی مستقیم عنصر انتخاب شده را باز می گرداند.
این متدل فقط یک مرتبه به پایین درخت DOM پیمایش می کند.
مثال زیر تمام عناصری که فرزندان مستقیم آنها <div> هستند را باز می گرداند:
مثال :

متد children
$(document).ready(function(){
    $("div").children();
}); 
مشاهده مثال

 

همچنین با استفاده از پارامتر های اختیاری می توانید برای فیلتر کردن عمل جستجوی نسل های بعدی استفاده کنید.
مثال زیر تمام عناصر<p> را که کلاس آنها first است و نسل بعدی مستقیم شان <div> است را باز می گرداند:
مثال :

متد children - فیلتر کردن
$(document).ready(function(){
    $("div").children("p.first");
}); 
مشاهده مثال

 

متد ()find

این متد تمام عناصر نسل بعدی عنصر انتخاب شده را باز می گرداند
مثال زیر تمام عناصر <span> را که نسل بعدی <div> هستند را باز می گرداند:
مثال :

متد find
$(document).ready(function(){
    $("div").find("span");
}); 
مشاهده مثال


این مثال ، تمام نسل بعدی<div> را باز می گرداند:

مثال :

متد find - تمام نسل های بعدی
$(document).ready(function(){
    $("div").find("*");
}); 
مشاهده مثال

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط