021-28423015
021-28423015

Ancestors در jQuery - نسل اول (نسل قبلی)

Ancestors یا نسل اول، یعنی پدر،پدربزرگ ،پدر پدربزرگ و مانند این است.
با استفاده از jQuery می توانید در درخت DOM به سمت بالا حرکت کرده و Ancestor عناصر را پیدا کنید.
Traversing به سمت بالا در درخت DOM


سه متد پرکاربرد برای پیمایش به بالا در درخت DOM :
()parent
()parents
()parentsUntil

 

متد parent()

این متد  عنصر نسل قبلی مستقیم را از عنصر انتخاب شده پیدا کرده و باز می خواند.
این متد فقط یک مرتبه از درخت DOM  را پیمایش می کند.
مثال زیر عنصر نسل قبلی مستقیم را از هر عنصر<span> باز می خواند.
مثال :

متد parent
$(document).ready(function(){
    $("span").parent();
}); 
مشاهده مثال

 

متد ()parents

این متد تمام عنصر انتخاب شده را تا بالاترین لایه نسلی آن عنصر پیدا کرده و  باز می گرداند.
مثال زیر تمام عناصر نسل قبلی عنصر <span> را بر می گرداند:
مثال :

متد parents
$(document).ready(function(){
    $("span").parents();
}); 
مشاهده مثال

همچنین شما می توانید از پارامترهای اختیاری برای فیلتر کردن جستجوی عناصر نسل قبلی استفاده کنید.
مثال زیر تمام عناصر نسل قبلی عناصر <span> که <ul> هستند را باز می گرداند:
مثال :

متد parents - فیلتر شده
$(document).ready(function(){
    $("span").parents("ul");
}); 
مشاهده مثال

 

متد ()parentsUntil

این متد تمام عناصر نسل قبلی عناصر بین دو پارامتر ورودی را باز می گرداند.
مثال زیر ، تمام عناصر نسل قبلی عناصر بین دو عنصر <span> و <div> را باز می گرداند:
مثال :

متد parentsUntil
$(document).ready(function(){
    $("span").parentsUntil("div");
}); 
مشاهده مثال

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط