021-28423015
021-28423015

متد css

این متد یک یا چند ویژگی  style را برای عناصر انتخاب شده تنظیم و یا باز می گرداند.


بازگرداندن  خصوصیات css

برای بازگرداندن مقدار خصوصیت یک css خاص ، از شکل دستوری زیر استفاده می کنیم:

css("propertyname");


مثال زیر مقدار background-color اولین عنصر منطبق را برمیگرداند:
مثال :

متد css
$("p").css("background-color");
مشاهده مثال

 

تنظیم خصوصیات چندگانه css

برای تنظیم خصوصیات css چندگانه، از شکل دستوری زیر استفاده کنید:

css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});

مثال زیر background-color  ,  a font-size تمام عناصر منطبق را تنظیم می کند:
مثال :

تنظیم یک صفت css
$("p").css("background-color", "yellow");
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط