021-28423015
021-28423015

کلاس های css در jQuery

با jQuery به راحتی می توان css عناصر را دستکاری کرد.


jQuery چند متد برای این کار دارد:
()addClass  - افزودن یک یا چند کلاس به عنصر انتخاب شده
()removeClass  - حذف یک یا چند کلاس از عنصر انتخاب شده
()toggleClass - سوییچ بین اضافه کردن/حذف کردن کلاس ها از عنصر انتخاب شده
()css - تنظیم یا برگرداندن ویژگی های استایل

 

مثالی برای Stylesheet

stylesheet  زیر برای تمام مثال های این صفحه استفاده خواهد شد:
مثال :

مثالی برای stylesheet
.important {
  font-weight: bold;
  font-size: xx-large;
}

.blue {
  color: blue;
}
مشاهده مثال

مثال زیر نشان می دهد که چگونه ویژگی ها را به عناصر مختلف می توان افزود. همچنین هنگام افزودن کلاسها، می توانید چند عنصر را انتخاب کنید:
مثال :

متد addClass
$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").addClass("blue");
  $("div").addClass("important");
});
مشاهده مثال

شما می توانید کلاس های مختلف را در متد ()addclass مشخص کنید:
مثال :

افزودن کلاس های متعدد
$("button").click(function(){
  $("#div1").addClass("important blue");
});
مشاهده مثال

متد  ()removeClass

مثال زیر نشان می دهد چگونه می توان ویژگی های کلاس خاصی را از عناصر مختلف حذف کرد:
مثال :

متد removeClass
$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").removeClass("blue");
});
مشاهده مثال

متد ()toggleClass

مثال زیر نشان می دهد چگونه از این متد استفاده کرد.این متد بین اضافه کردن/ حذف کردن کلاس های عناصر انتخاب شده سوییچ می کند:
مثال :

متد toggleClass
$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").toggleClass("blue");
});
مشاهده مثال


متد ()css

این متد در بخش بعد توضیح داده خواهد شد.

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط