021-28423015
021-28423015

remove در jQuery

با jQuery به راحتی می توان عناصر html موجود را حذف کرد.

حذف عنصر/ محتوا

دو متد برای حذف عنصر و محتوا وجود دارد:
()Remove – حذف عنصر انتخاب شده(و عناصر فرزند آن)
()Empty – حذف فرزندان از عنصر انتخاب شده

 

متد ()remove

این متد عناصر انتخاب شده و فرزندان آن را حذف می کند.
مثال :

متد remove
 $("#div1").remove(); 
مشاهده مثال

متد ()empty

این متد عناصر فرزند عنصر انتخاب شده را حذف می کند.
مثال :

متد empty
 $("#div1").empty(); 
مشاهده مثال

فیلتر عناصر برای حذف

متد remove یک پارامتر  می پذیرد، که به شما اجازه فیلتر عناصر را برای حذف می دهد.
این پارامتر می تواند هرنوع انتخابگری از jQuery باشد.
مثال زیر تمام عناصر p با کلاس  class="test" را حذف می کند.
مثال :

فیلتر کردن عناصر برای حذف
$("p").remove(".test"); 
مشاهده مثال

مثال زیر تمام عناصرp با  class="test" و class="demo"    را حذف می کند.
مثال :

حذف چند عنصر
$("p").remove(".test, .demo"); 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط