021-28423015
021-28423015

افزودن عناصر در jQuery

بوسیله jQuery می توانید به راحتی عناصر و محتوای جدیدی را اضافه کنید.


افزودن محتوای جدید html

چهار متد زیر برای افزودن محتوای جدید استفاده می شوند:
()Append  افزودن محتوا به انتهای عنصر انتخاب شده
()Prepend افزودن محتوا به ابتدای عنصر انتخاب شده
()After افزودن محتوا بعد از عنصر انتخاب شده
()Before افزودن محتوا قبل از عنصر انتخاب شده

 

متد ()append

این متد برای افزودن محتوا به انتهای عنصر انتخاب شده به کار می رود:

مثال :

متد append
$("p").append("Some appended text.");
مشاهده مثال


متد ()prepend

این متد برای افزودن محتوا به ابتدای عنصر انتخاب شده به کار می رود.

مثال :

متد prepend
$("p").prepend("Some prepended text.");
مشاهده مثال

 

افزودن چند عنصر جدید با ()append و ()prepend

در هر دو مثال بالا،ما فقط متن/html را به ابتدا/انتهای عنصر انتخاب شده اضافه کردیم.
این دو متد با جاوااسکریپت یا jQuery،می توانند بی نهات عنصر جدید را به عنوان پارامتر دریافت کنند. عناصر جدید می توانند با متن / html ایجاد شوند(مانند مثال بالا).
در مثال زیر، چند عنصر جدید را ایجاد می کنیم، عناصر با متن/html، jQuery و جاوااسکریپت/DOM ساخته می شوند. سپس عناصر جدید را با متد ()append اضافه می کنیم(این روش برای متد ()prepend هم صدق می کند).

مثال :

افزودن چندین عنصر با append و prepend
function appendText() {
  var txt1 = "

Text.

"; // Create element with HTML var txt2 = $("

").text("Text."); // Create with jQuery var txt3 = document.createElement("p"); // Create with DOM txt3.innerHTML = "Text."; $("body").append(txt1, txt2, txt3); // Append the new elements }
مشاهده مثال

 

متد های ()after و ()before

متد ()after برای افزودن محتوا بعد از عنصر انتخاب شده به کارمی رود.
متد ()befor برای افزودن محتوا قبل از عنصر انتخاب شده به کارمی رود.

مثال :

متد های after و before
$("img").after("Some text after");

$("img").before("Some text before");
مشاهده مثال

 

افزودن چند  عنصر جدید با ()after و ()before

دو متد ()after و ()before با جاوااسکریپت یا jQuery،می توانند بی نهات عنصر جدید را به عنوان پارامتر دریافت کنند. عناصر جدید می توانند با متن / html ایجاد شوند(مانند مثال بالا).
در مثال زیر، چند عنصر جدید را ایجاد می کنیم، عناصر با متن/html، jQuery و جاوااسکریپت/DOM ساخته می شوند. سپس عناصر جدید را با متد  ()after اضافه می کنیم. (این روش برای متد ()before هم صدق می کند).

مثال :

افزودن چندین عنصر با after و before
function afterText() {
  var txt1 = "I ";          // Create element with HTML 
  var txt2 = $("").text("love ");   // Create with jQuery
  var txt3 = document.createElement("b");  // Create with DOM
  txt3.innerHTML = "jQuery!";
  $("img").after(txt1, txt2, txt3);     // Insert new elements after 
} 
مشاهده مثال

 

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط