021-28423015
021-28423015

پیمایش عناصر در jQuery

Traversing یا پیمایش عناصر در jQujery چیست؟


Traversing در jQuery به معنای " انتقال در میان" است، و برای پیدا کردن  یا انتخاب عناصر html مبتنی بر روابط بین عناصر است. از یک عنصر شروع کنید، در راستای عنصر انتخاب شده حرکت کنید تا به عنصر مورد نظر برسید.
تصویر زیر صفحه html را بصورت درختی شبیه سازی کرده است. با Traversing می توانید به راحتی از عنصر جاری شروع کرده و به سمت بالا و پایین و به اطراف حرکت کنید. این حرکات Traversing یا حرکت در طول درخت Dom نامیده می شود.
 https://www.w3schools.com/jquery/img_travtree.png


توضیح تصویر بالا:


عنصر <div> والد عنصر <ul>، و جد تمام عناصر داخل آن است.
عنصر  <ul> پدر هردو عنصر <li> و فرزند <div> است.
عنصر  <li> سمت چپ، والد عنصر  <span> و فرزند <ul>  ونسلی از <div> است .
عنصر <span> فرزند <li> سمت چپ و نسلی از <ul>و  <div> است.
دو عنصر  <li>هم نیا هستند( یعنی از یک پدر ارث بری می کنند).
عنصر <li> سمت راست والد عنصر <b>، فرزند عنصر <ul> و از نسل عنصر <div> است.
عنصر<b> فرزند <li> راست بوده و نسلی از عناصر <ul> و <div> است.
منظور از اجداد والدین، پدربزرگ و مادربزرگ وغیره هستند.
منظور از فرزند، فرزند، نوه و غیره است.خواهران و برادران والدین یکسان دارند.


Traversing  کردن DOM


jQuery تعداد متنوعی از متد ها را ارائه می کند که به ما اجازه می دهد تاروی COM ، Traversing  انجام دهیم.
بزرگترین دسته از متدهای Traversal، tree-traversal یا درختی است.

در درس بعد، Traversing  به سمت بالا، پایین و طرفین در ساختار درختی DOM خواهیم آموخت.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط