021-28423015
021-28423015

get در jQuery

دریافت گرفتن  محتوا و ویژگی ها


jQuery دارای متدهای قدرتمندی برای  تغییر و دستکاری عناصر html و ویژگی های آنها است.

دستکاری DOM در jQuery


یکی از بخش های مهم jQuery ایجاد تغییرات در DOM است.
jQuery تعدادی متد های مرتبط با DOM دارد که دسترسی و دستکاری عناصر و ویژگی ها را آسان می کند.


DOM = Document Object Model


DOM استانداردی برای دسترسی به فایل های HTML  و  XML تعریف می کند.
DOM یک پلتفرم و یک رابط زبانی خنثی هست که به برنامه ها و کد ها اجازه می دهد تا بصورت پویا به محتوا و ساختار و استایل  دسترسی داشته باشند و آنها را بروز کنند.


گرفتن  محتوا - ()text() ، html و ()val


هرسه متد jQuery آسان و در عین حال پرکاربرد هستند.

()TEXT – تنظیم یا برگرداندن متن محتوای عنصر انتخاب شده
()HTML – تنظیم یا برگرداندن محتوای عنصر انتخاب شده( شامل markup های HTML )
()VAL - تنظیم یا برگرداندن مقدار فبلید های  فرم


مثال زیر طریقه استفاده از این متد ها را نشان می دهد:

 

دریافت محتوا
$("#btn1").click(function(){
    alert("Text: " + $("#test").text());
});
$("#btn2").click(function(){
    alert("HTML: " + $("#test").html());
});
مشاهده مثال

 

مثال زیر طریقه تنظیم مقدار فیلد ورودی فرم را با متد ()VAL نشان می دهد:

 

متد val
$("#btn1").click(function(){
    alert("Value: " + $("#test").val());
});
مشاهده مثال

 

گرفتن ویژگی ها – ()ATTR


متد ()attr در jQuery برای گرفتن مقدار ویژگی ها به کار می رود.


مثال زیر طریقه استفاده از این متد برای بدست آوردن ویژگی href را نشان می دهد:

 

متد attr
$("button").click(function(){
    alert($("#w3s").attr("href"));
});
مشاهده مثال


در بخش بعد، خواهیم گفت به چه روشی می توانید محتوا و مقادیر را تغییر دهید.

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط