021-28423015
021-28423015

توابع Callback در jQuery

توابع jQuery بصورت خط به خط اجرا می شوند. هنگام استفاده از  افکت ها، حتی اگر افکت تمام نشده باشد ، خط بعدی اجرا می شود. که این عمل باعث ایجاد خطا می شود.
برای جلوگیری از این خطا، از تابع callback می توانید استفاده کنید.


شکل دستوری:

$(selector).hide(speed,callback);


مثال:
مثال زیر دارای یک پارامتر بازگشتی است، که این پارامتر تابعی است که پس از اجرای کامل افکت اجرا خواهد شد.
 

تابع callback
$("button").click(function(){
  $("p").hide("slow", function(){
    alert("The paragraph is now hidden");
  });
}); 
مشاهده مثال


مثال زیر، پارامتر بازگشتی ندارد و پنجره خطا قبل از اجرای کامل افکت hide نمایش  خواهد یافت.

 

بدون callback
$("button").click(function(){
  $("p").hide(1000);
  alert("The paragraph is now hidden");
}); 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط