021-28423015
021-28423015

افکت Hide/Show در jQuery


hide() و show() در jQuery


با استفاده از jQuery می توانید عناصر html را با show()و hide()نمایش داده یا مخفی کنید.
مثال:
$("#hide").click(function(){
    $("p").hide();
});

$("#show").click(function(){
    $("p").show();
});

 


شکل دستوری:


$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);


پارامتر سرعت اختیاری است و سرعت نمایش/مخفی کردن را مشخص می کند، مقادیری که قبول می کند به شرح زیر است:
•    Slaw
•    Fast
•    زمان با واحد milliseconds


پارامتر callback  اختیاری است و تابعی را مشخص میکند که بعد از اجرای کامل متد  hide()  یا show()،قرار است اجرا شود (درفصل های بعد در مورد توابع callback  خواهید آموخت).
مثال زیر استفاده از پارامتر سرعت را در hide() نشان  می دهد:


$("button").click(function(){
    $("p").hide(1000);
});

 

 toggle() :


در jQuery با استفاده از toggle() می توانید بین متد های hide()و  Show()سوییچ کنید.
عناصر مخفی نمایش پیدا می کند و  عناصر قابل مشاهده، مخفی می شوند.
$("button").click(function(){
    $("p").toggle();
});


شکل دستوری:


$(selector).toggle(speed,callback);

 

پارامتر سرعت اختیاری است و سرعت نمایش/مخفی کردن را مشخص می کند، مقادیری که قبول می کند به شرح زیر است:
•    Slaw
•    Fast
•    زمان با واحد milliseconds

پارامتر بازگشتی تابعی است که بعداز اجراشدن toggle() ، اجرا می شود.

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط