021-28423015
021-28423015

jQuery Effects - Hide and Show

با استفاده از jQuery می توانید عناصر html را با ()show و ()hide نمایش داده یا مخفی کنید.

مثال:

افکت hide و show
$("#hide").click(function(){
    $("p").hide();
});

$("#show").click(function(){
    $("p").show();
}); 
مشاهده مثال


شکل دستوری:

$(selector).hide(speed,callback);

$(selector).show(speed,callback);


پارامتر سرعت اختیاری است و سرعت نمایش/ مخفی کردن را مشخص می کند، مقادیری که قبول می کند به شرح زیر است :

    Slaw
    Fast
    زمان با واحد milliseconds

پارامتر callback  اختیاری است و تابعی را مشخص می کند که بعد از اجرای کامل متد ()hide  یا ()show ،قرار است اجرا شود (درفصل های بعد در مورد توابع callback  خواهید آموخت).

مثال زیر استفاده از پارامتر سرعت را در ()hide نشان  می دهد:

سرعت افکت
$("button").click(function(){
    $("p").hide(1000);
}); 
مشاهده مثال


 ()toggle :

در jQuery با استفاده از ()toggle  می توانید بین متد های ()hide و  ()show سوییچ کنید.

عناصر مخفی نمایش پیدا می کند و  عناصر قابل مشاهده، مخفی می شوند.

متد toggle
$("button").click(function(){
    $("p").toggle();
});
مشاهده مثال

شکل دستوری:

$(selector).toggle(speed,callback);


پارامتر سرعت اختیاری است و سرعت نمایش/مخفی کردن را مشخص می کند، مقادیری که قبول می کند به شرح زیر است:

    Slaw
    Fast
    زمان با واحد milliseconds


پارامتر بازگشتی تابعی است که بعداز اجراشدن ()toggle اجرا می شود.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط