021-28423015
021-28423015

Popup در JavaScript

جاوا اسکریپت دارای سه نوع جعبه Window است: جعبه هشدار، جعبه تأیید و جعبه اعلان.

جعبه هشدار

جعبه هشدار اغلب  اگر می خواهید اطمینان حاصل کنید که اطلاعات به کاربر می رسد مورد استفاده قرار می گیرد.

هنگامی که یک جعبه هشدار ظاهر می شود، کاربر باید روی OK کلیک کند تا ادامه یابد.

ساختار

window.alert("sometext");

روش ()window.alert می تواند بدون پیشوند Window نوشته شود.

Alert Box
 alert("I am an alert box!");
مشاهده مثال

جعبه تایید

یک جعبه تایید اغلب اگر شما می خواهید کاربر برای تأیید یا پذیرش چیزی اقدام کند مورد استفاده قرار می گیرد

هنگامی که یک جعبه تایید بالا می آید، کاربر باید روی «OK» یا « Cancel » کلیک کند تا ادامه یابد.

اگر کاربر روی "OK" کلیک کند، جعبه TRUE می شود. اگر کاربر بر روی « Cancel » کلیک کند، جعبه false را نشان می دهد.

ساختار

window.confirm("sometext");

روش () window.confirmمی تواند بدون پیشوند پنجره Window شود.

Confirm Box
if (confirm("Press a button!")) {
    txt = "You pressed OK!";
} else {
    txt = "You pressed Cancel!";
} 
مشاهده مثال

جعبه اعلان

اگر شما بخواهید کاربر قبل از وارد شدن به یک صفحه، مقدار آن را وارد کنید، یک کادر سریع استفاده می شود.

هنگامی که یک جعبه سریع ظاهر می شود، کاربر باید پس از ورود به مقدار ورودی، روی «OK» یا « Cancel » کلیک کند.

اگر کاربر روی "OK" کلیک کند، جعبه مقدار ورودی را باز می کند. اگر کاربر بر روی "لغو" کلیک کند، جعبه برگشت می یابد.

ساختار

window.prompt("sometext","defaultText");

روش ()window.prompt می تواند بدون پیشوند Window نوشته شود.

Prompt Box
var person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");

if (person == null || person == "") {
    txt = "User cancelled the prompt.";
} else {
    txt = "Hello " + person + "! How are you today?";
} 
مشاهده مثال

شکستن خط(Line Breaks)

برای نشان دادن وقفه خط درون یک جعبه پنجره، از پشت اسلش به دنبال کاراکتر n استفاده کنید.

Line Breaks
 alert("Hello\nHow are you?");
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط