021-28423015
021-28423015

مکان در JavaScript

 window.location می تواند تا آدرس صفحه جاری (URL) را دریافت کند و مرورگر را به یک صفحه جدید هدایت کند.

مکان Window

شیء window.location می تواند بدون پیشوند window نوشته شود.

بعضی مثالها:

window.location.href (URL) صفحه فعلی را باز می کند
window.location.hostname نام دامنه میزبان وب را باز می کند
window.location.pathname مسیر و نام فایل صفحه فعلی را باز می کند
window.location.protocol پروتکل وب مورد استفاده قرار می گیرد (http: یا https :)
window.location.assign یک سند جدید را بارگیری می کند

href  مکان Window

window.location.href  آدرس صفحه را باز می کند.

Window Location Href
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page location is " + window.location.href;
مشاهده مثال

Window Location Hostname

window.location.hostname نام میزبان اینترنتی (از صفحه فعلی) را نشان می دهد.

Window Location Hostname
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page hostname is " + window.location.hostname; 
مشاهده مثال

Window Location Pathname

ویژگی  window.location.pathname نام مسیر صفحه فعلی را باز می کند.

Window Location Pathname
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page path is " + window.location.pathname;
مشاهده مثال

Window Location Protocol

ویژگی  window.location.protocol پروتکل وب را باز می کند.

Window Location Protocol
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Page protocol is " + window.location.protocol;
مشاهده مثال

Window Location Port

ویژگی   location.port مقدار شماره پورت میزبان اینترنت (از صفحه فعلی) را نشان می دهد.

Window Location Port
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Port number is " + window.location.port; 
مشاهده مثال

نکته: اغلب مرورگرها شماره پورت پیش فرض را نمایش نمی دهند (80 برای http و 443 برای https)

Window Location Assign

روش window.location.assign () یک سند جدید را بارگذاری می کند.

Window Location Assign
 <html>
<head>
<script>
function newDoc() {
    window.location.assign("http://www.webmehraz.com")
}
</script>
</head>
<body>

<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">

</body>
</html> 
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط