021-28423015
021-28423015

Window Screen در JavaScript

شیء window.screen حاوی اطلاعاتی درباره صفحه کاربر است.

Window Screen

شیء window.screen را می توان بدون پیشوند window نوشته شده است.

خصوصیات

  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

عرض Window Screen

خصوصیت  screen.width عرض صفحه بازدید کننده را در پیکسل ها باز می گرداند.

Window Screen Width
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Width: " + screen.width;
مشاهده مثال

ارتفاع Window Screen

خصوصیت  screen.height ارتفاع صفحه نمایش بازدید کننده را در پیکسل ها نشان می دهد.

Window Screen Height
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Height: " + screen.height;
مشاهده مثال

عرض در دسترس Window Screen

خصوصیت  screen.availWidth عرض صفحه بازدید کننده را در پیکسلها، منوهای رابطهای مانند Taskbar ویندوز بر میگرداند.

Window Screen Available Width
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Available Screen Width: " + screen.availWidth;
مشاهده مثال

ارتفاع در دسترس Window Screen

خصوصیت  screen.availWidth ارتفاع صفحه بازدید کننده را در پیکسلها، منوهای رابطهای مانند Taskbar ویندوز بر میگرداند.

Window Screen Available Height
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Available Screen Height: " + screen.availHeight;
مشاهده مثال

عمق رنگ Window Screen

خصوصیت  screen.colorDepth تعداد بیت های مورد استفاده برای نمایش یک رنگ را بازمی گرداند.

تمام رایانه های مدرن از سخت افزار 24 بیتی یا 32 بیتی برای تفکیک رنگ استفاده می کنند:

  • 24 bits =      16,777,216 different "True Colors"
  • 32 bits = 4,294,967,296 different "Deep Colors"

رایانه های قدیمی تر با استفاده از 16 بیت: 65،536 رنگ مختلف با رزولوشن بالا.

رایانه های بسیار قدیمی و تلفن های قدیمی از 8 بیت استفاده می کنند: 256 رنگ "VGA" متفاوت.

Window Screen Color Depth
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Color Depth: " + screen.colorDepth;
مشاهده مثال

مقادیر # rrggbb (rgb) که در HTML استفاده می شود نشان دهنده "رنگ های واقعی" (16777216 رنگ مختلف)

عمق پیکسل Window Screen

ملک screen.pixelDepth عمق پیکسل صفحه را باز می کند.

Window Screen Pixel Depth
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Screen Pixel Depth: " + screen.pixelDepth;
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط