021-28423015
021-28423015

پارامترهای تابع در JavaScript

یک تابع جاوا اسکریپت هر گونه چک کردن بر روی مقادیر پارامتر (آرگومان) انجام نمی دهد.

پارامترهای تابع و آرگومان ها

پیش از این در این آموزش، متوجه شدید که توابع می توانند پارامتر داشته باشند

functionName(parameter1, parameter2, parameter3) {
code to be executed
}

پارامترهای تابع نامهای ذکر شده در تعریف تابع هستند.

آرگومانهای تابع ، مقادیر واقعی منتقل شده به (و دریافت شده توسط) تابع هستند.

قوانین پارامتر

تعاریف توابع جاوا اسکریپت نوع داده ها را برای پارامترها مشخص نمی کند.
توابع جاوا اسکریپت نوع بررسی در مورد استدلال های انجام شده انجام نمی شود.
توابع جاوا اسکریپت تعدادی استدلال دریافت شده را بررسی نمی کنند.

پارامترهای پیش فرض

اگر یک تابع با آرگومان های گم شده (کمتر از اعلام شده) نامیده شود، مقادیر گم شده: undefined محسوب می شود

گاهی اوقات این قابل قبول است، اما گاهی اوقات بهتر است که مقدار پیش فرض را به پارامتر اختصاص دهید:

پارامترهای پیشفرض
function myFunction(x, y) {
  if (y === undefined) {
     y = 0;
  }
}
مشاهده مثال

اگر یک تابع با استدلال بیش از حد فراخوانی (بیش از اعلام شده) شود، این استدلال را می توان با استفاده از شی argument ها رفع کرد.

شی آرگومان

توابع جاوا اسکریپت دارای یک شی ساخته شده اند به نام شی argument  می باشد

شیء argument شامل یک آرایه از استدلال هایی است که هنگام فراخوانی تابع مورد استفاده قرار می گیرند.

به این ترتیب شما می توانید به سادگی از یک تابع برای پیدا کردن (به عنوان مثال) بالاترین مقدار در یک لیست از اعداد استفاده کنید:

شی آرگومان
x = findMax(1, 123, 500, 115, 44, 88);

function findMax() {
  var i;
  var max = -Infinity;
  for (i = 0; i < arguments.length; i++) {
    if (arguments[i] > max) {
      max = arguments[i];
    }
  }
  return max;
}
مشاهده مثال

یا یک تابع برای جمع کردن تمام مقادیر ورودی ایجاد کنید:

تابع جمع
x = sumAll(1, 123, 500, 115, 44, 88);

function sumAll() {
  var i;
  var sum = 0;
  for (i = 0; i < arguments.length; i++) {
    sum += arguments[i];
  }
  return sum;
}
مشاهده مثال

استدلال ها بر اساس ارزش انتخاب می شوند

پارامترها، در یک تماس تابع، استدلال های تابع هستند.
آرگومان جاوا اسکریپت توسط مقدار اعمال می شود: تابع تنها می تواند مقادیر را بداند، نه مکان های استدلال را.
اگر تابع یک مقدار استدلال را تغییر دهد، مقدار اصلی پارامتر را تغییر نمی دهد.
تغییرات در استدلال در خارج از تابع قابل مشاهده نیست (منعکس شده).

اشیاء توسط مرجع عبور می کنند

در جاوا اسکریپت، شی مرجع مقادیر محسوب می شود
اگر یک تابع یک ویژگی شیء را تغییر دهد، مقدار اصلی را تغییر می دهد.
تغییرات در خواص شیء قابل مشاهده (منعکس شده) در خارج از تابع است.

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط