021-28423015
021-28423015

متدهای شی در JavaScript

مثال

متد شی
var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  id    : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};
مشاهده مثال

کلیدواژه this

در تعریف تابع، this به صاحب تابع اشاره دارد.

در مثال بالا، this شیء person است که "دارای" تابع fullName است.

به عبارت دیگر، this.firstName  به معنای ویژگی firstname این شی است.

متد های جاوااسکریپت

روش های جاوا اسکریپت عملیاتی هستند که می توانند بر روی اشیا انجام شوند.

یک روش جاوا اسکریپت یک ویژگی است که شامل یک تعریف تابع است.

ویژگی
مقدار
firstName
John
lastName
Doe
age
50
eyeColor
blue
fullName
function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}

متد ها توابع ذخیره شده به عنوان خواص شی است.

دسترسی به روش Object

به متد شیء با ساختار زیر دسترسی می یابید:

objectName.methodName()

شما به طور معمول توصیف ()fullName به عنوان یک روش از شیء person و fullName به عنوان یک ویژگی است.

ویژگی fullName هنگام استفاده از ()with فراخوانی می شود (به عنوان یک تابع).

این مثال به روش ()fullName یک شیء person دسترسی دارد:

ایجاد روش شی
 name = person.fullName();
مشاهده مثال

اگر به ویژگی fullName دسترسی دارید، ()without ، تعریف تابع را باز می کند:

without
 name = person.fullName;
مشاهده مثال

استفاده از روش های ساخته شده

این مثال از روش ()toUpperCase از شی String برای تبدیل متن به حروف بزرگ استفاده می کند:

var message = "Hello world!";
var x = message.toUpperCase();

مقدار x بعد از اجرای کد بالا:

HELLO WORLD!

اضافه کردن یک روش به یک شی

افزودن یک روش جدید به یک شیء آسان است:

اضافه کردن متد
person.name = function () {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
};
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط