021-28423015
021-28423015

خواص شی در JavaScript

خواص مهم ترین بخش هر شیء جاوا اسکریپت هستند.

خواص جاوا اسکریپت

خواص ارزش های مربوط به یک شیء جاوا اسکریپت هستند.

یک جاوا اسکریپت مجموعه ای از خواص غیر ارادی است.

خواص معمولا می تواند تغییر، اضافه و حذف شود، اما بعضی از آنها فقط خواندنی هستند.

دسترسی به خواص جاوا اسکریپت

ساخنار دسترسی به خواص یک شی:

objectName.property // person.age

یا

objectName["property"] // person["age"]

یا

objectName[expression] // x = "age"; person[x]

 

عبارت باید به نام property ارزیابی شود.

مثال1:

property
 person.firstname + " is " + person.age + " years old."; 
مشاهده مثال

مثال 2:

property
 person["firstname"] + " is " + person["age"] + " years old."; 
مشاهده مثال

حلقه For  در جاوااسکریپت

ساختار حلقه for

for (variable in object) {
code to be executed
}

بلوک کد داخل حلقه for یکبار برای هر ویژگی اجرا می شود.

از طریق خواص یک شیء از بین می رود:

حلقه for
var person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};

for (x in person) {
    txt += person[x];
} 
مشاهده مثال

افزودن خواص جدید

شما می توانید با صرفه جویی در ارزش آن، خواص جدید را به یک شی موجود اضافه کنید.

فرض کنید که شیء person در حال حاضر وجود دارد - پس می توانید به آن ویژگی های جدید بدهید:

اضافه کردن خواص
 person.nationality = "English"; 
مشاهده مثال

پاک کردن خواص

کلید واژه delete یک خواص از یک شی را حذف می کند:

حذف خواص
var person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
delete person.age;   // or delete person["age"]; 
مشاهده مثال

كلمه delete خواص خود را حذف مي كند.
پس از حذف، خواص را نمی توان قبل از اینکه دوباره به آن اضافه شود استفاده کنید.
اپراتور حذف شده برای استفاده در خواص شی طراحی شده است. این هیچ تاثیری بر متغیرها یا توابع ندارد.
اپراتور حذف باید در خواص شیء از پیش تعریف شده جاوا استفاده نشود. این می تواند درخواست شما را خراب کند

ویژگی های خواص

همه خواص یک نام دارند. علاوه بر این، آنها نیز دارای ارزش هستند.

ارزش یکی از ویژگیهای خواص است.

ویژگی های دیگر عبارتند از: قابل شمارش، قابل تنظیم و قابل نوشتن است.

این ویژگی ها نحوه دسترسی به اموال (آیا قابل خواندن است؟ آیا قابل نوشتن است؟

در جاوا اسکریپت، تمام صفات را می توان خواند، اما تنها ویژگی ارزش را می توان تغییر داد (و تنها اگر اموال قابل نوشتن باشد).

(ECMAScript 5 دارای روش هایی برای دریافت و تنظیم تمام ویژگی های خواص است)

خواص نمونه اولیه

اشیاء جاوا اسکریپت خواص نمونه اولیه خود را به ارث می برند.

اما اگر شما یک اموال نمونه اولیه را حذف کنید، آن را به تمام اشیاء به ارث برده از نمونه اولیه تاثیر می گذارد.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط