021-28423015
021-28423015

حلقه While در JavaScript

حلقه ها می توانند یک بلوک کد را اجرا کنند تا زمانی که شرایط مشخص شده درست باشد.

حلقه While

حلقه while را از طریق یک بلوک کد تا زمانی که یک شرایط مشخص شده است درست است

ساختار
while (condition) {
code block to be executed
}

مثال

در مثال زیر، کد در حلقه، بارها و بارها اجرا می شود، تا زمانی که یک متغیر (i) کمتر از 10 باشد:

حلقه while
while (i < 10) {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}
مشاهده مثال

نکته: اگر فراموش کنید که متغیر مورد استفاده در شرایط را افزایش دهید، حلقه هرگز پایان نخواهد یافت.

حلقه Do/While

حلقه Do/While  این حلقه یک بار بلوک کد را اجرا می کند، قبل از اینکه بررسی کنید شرط true چیست، پس حلقه تا زمانی که شرایط درست باشد، حلقه را تکرار می کند.

ساختار
do {
code block to be executed
}
while (condition);

مثال

مثال زیر استفاده از حلقه do / while  را نشان میدهد. حلقه همیشه حداقل یک بار اجرا خواهد شد، حتی اگر شرط نادرست باشد، زیرا بلوک کد، قبل از آزمایش شرایط اجرا می شود:

do while
do {
  text += "The number is " + i;
  i++;
}
while (i < 10); 
مشاهده مثال

فراموش نکنید که متغیر مورد استفاده در این شرایط افزایش یابد، در غیر این صورت حلقه هرگز پایان نخواهد یافت!

مقایسه For  و While

اگر فصل قبلی را در مورد حلقه خوانده اید، متوجه خواهید شد که یک حلقه For بسیار مشابه یک حلقه While  است،
حلقه در این مثال از یک حلقه برای جمع آوری نام خودرو از آرایه ماشین استفاده می کند:

مقایسه for و while
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

for (;cars[i];) {
  text += cars[i] + "
"; i++; }
مشاهده مثال

حلقه در این مثال با استفاده از یک حلقه while برای جمع آوری نام خودرو از ماشین آرایه:

حلقه while
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
var i = 0;
var text = "";

while (cars[i]) {
  text += cars[i] + "
"; i++; }
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط