021-28423015
021-28423015

حلقه For در JavaScript

حلقه ها می توانند چندین بار یک بلوک کد را اجرا کنند.

حلقه جاوا اسکریپت

حلقه ها مفید هستند، اگر شما می خواهید همان کد را بارها و بارها اجرا کنید، هر بار با یک مقدار متفاوت.
اغلب این موارد هنگام کار با آرایه ها است:

بجای نوشتن کد زیر

text += cars[0] + "
"; text += cars[1] + "
"; text += cars[2] + "
"; text += cars[3] + "
"; text += cars[4] + "
"; text += cars[5] + "
";

از این کد میتوانید استفاده کنید.

حلقه تکرار
var i;
for (i = 0; i < cars.length; i++) {
  text += cars[i] + "
"; }
مشاهده مثال

انواع مختلف حلقه ها

جاوا اسکریپت از انواع مختلف حلقه ها پشتیبانی می کند:

for- حلقه ها از طریق یک بلوک کد چند بار  اجرا می شود
 for/in حلقه ها از طریق خواص یک شی اجرا می شود
while - حلقه از طریق یک بلوک کد در حالی که یک شرط مشخص شده درست است اجرا می شود
do/while- همچنین حلقه از طریق یک بلوک از کد در حالی که یک شرط مشخص شده درست است اجرا می شود

حلقه For

حلقه For اغلب ابزاری است که شما برای ایجاد یک حلقه استفاده می کنید

ساختار For به صورت زیر استفاده می شود:

for (statement 1; statement 2; statement 3) { code block to be executed }

توضیح 1 قبل از حلقه (بلوک کد) شروع می شود.
توضیح 2 شرط اجرای حلقه را مشخص می کند (بلوک کد).
توضیح 3 هر بار پس از حلقه (بلوک کد) اجرا می شود.

حلقه For
for (i = 0; i < 5; i++) {
  text += "The number is " + i + "
"; }
مشاهده مثال

از مثال بالا می توانید بخوانید:

توضیح 1 یک متغیر قبل از اینکه حلقه شروع می شود (var i = 0)

توضیح 2 شرط لازم برای اجرای حلقه را تعیین می کند (i باید کمتر از 5 باشد)

توضیح 3 هر زمانی که بلوک کد در حلقه اجرا می شود مقدار (i ++) را افزایش می دهد.

توضیح 1

به طور معمول شما بایستی 1 را برای مقداردهی کردن متغیر مورد استفاده در حلقه استفاده کنید (i = 0).

این همیشه مهم نیست، و برای جاوا اسکریپت هم مهم نیست. توضیح 1 اختیاری است

شما می توانید مقادیر زیادی را در توضیح 1 (با کاما جدا شده) شروع کنید:

توضیح 1
for (i = 0, len = cars.length, text = ""; i < len; i++) {
  text += cars[i] + "
"; }
مشاهده مثال

و شما می توانید توضیح 1 را حذف کنید (مانند زمانی که مقادیرتان قبل از شروع حلقه تعیین می شود):

توضیح 1
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPvar i = 2;
var len = cars.length;
var text = "";
for (; i < len; i++) {
  text += cars[i] + "
"; }
مشاهده مثال

توضیح 2

اغلب توضیح 2 برای ارزیابی وضعیت متغیر اولیه استفاده می شود.
این همیشه مهم نیست، و برای جاوا اسکریپت هم مهم نیست. توضیح2 اختیاری است
اگر توضیح 2 درست باشد، حلقه دوباره شروع می شود، اگر  false برگرداند، حلقه پایان خواهد یافت.

اگر توضیح 2 را حذف کنید، باید یک حلقه در داخل حلقه ایجاد کنید. در غیر این صورت حلقه هرگز پایان نخواهد یافت. در بخش بعد از این آموزش در مورد breaks ها بخوانید.

توضیح 3

اغلب توضیح 3 مقدار متغیر اولیه را افزایش می دهد.
این همیشه مهم نیست، و برای جاوا اسکریپت هم مهم نیست. توضیح3 اختیاری است
توضیح 3 می تواند هر کاری را مانند افزایش منفی (i--)، افزایش مثبت (i = i + 15) یا هر چیز دیگری انجام دهد.
توضیح 3 همچنین می تواند حذف شود (مانند زمانی که مقدار های خود را در داخل حلقه افزایش می دهید):

توضیح 3
var i = 0;
var len = cars.length;
for (; i < len; ) {
  text += cars[i] + "
"; i++; }
مشاهده مثال

حلقه For/In

جاوا اسکریپت For/In حلقه از طریق خواص یک شی:

حلقه For/In
var person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25};

var text = "";
var x;
for (x in person) {
  text += person[x];
} 
مشاهده مثال

حلقه While

حلقه do/while  در فصل بعدی توضیح داده شده است.


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

نظرات

مهشید ملاقلی پور ممنون از شما . مطالبتون خیلی کمک کننده است.

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط