021-28423015
021-28423015

دستور Switch در JavaScript

دستور Switch برای انجام اقدامات مختلف بر اساس شرایط مختلف استفاده می شود.

دستور Switch در JavaScript

از دستور  Switchبرای انتخاب یک از چندین بلوک از کد برای اجرا استفاده کنید.

switch(expression) {
case n:
code block
break;
case n:
code block
break;
default:
code block
}

اینگونه کار میکند:

 • دستور Switch یک بار مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • مقدار دستور با مقادیر هر مورد مقایسه شده است.
 • اگر یک مسابقه وجود داشته باشد، بلوک مربوطه اجرا می شود.

switch
switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
    day = "Tuesday";
    break;
  case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
  case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
}
مشاهده مثال

کلمه کلیدی break

هنگامی که جاوا اسکریپت یک کلمه کلیدی را break استفاده میکند.، از بلوک سوئیچ خارج می شود.

این کار قطع کد و تست مورد در داخل بلوک را متوقف خواهد کرد.

نکته: یک شکست می تواند زمان زیادی را صرفه جویی کند، زیرا اجرای تمام بقیه کد در بلوک سوئیچ را نادیده می گیرد.

لازم نیست break در آخرین مورد در یک بلوک سوئیچ باشد. به هر حال بلوک (به پایان می رسد).

کلمه کلیدی default

کلید default کد را برای اجرا آماده می کند، البته اگر هیچ موردی وجود نداشته باشد:

getDay
switch (new Date().getDay()) {
  case 6:
    text = "Today is Saturday";
    break;
  case 0:
    text = "Today is Sunday";
    break;
  default:
    text = "Looking forward to the Weekend";
}
مشاهده مثال

لازم نیست default در آخرین مورد در یک بلوک سوئیچ باشد. به هر حال بلوک (به پایان می رسد).

default در switch
switch (new Date().getDay()) {
  default:
    text = "Looking forward to the Weekend";
    break;
  case 6:
    text = "Today is Saturday";
    break;
  case 0:
    text = "Today is Sunday";
}
مشاهده مثال

بلوک کد مشترک

گاهی اوقات شما می خواهید مورد سوئیچ مختلف را از همان کد استفاده کنید.
در این مثال مثال 4 و 5 یک بلوک کد مشترک دارند، و 0 و 6 بلوک کد دیگر را به اشتراک می گذارند:

case دوگانه
switch (new Date().getDay()) {
  case 4:
  case 5:
    text = "Soon it is Weekend";
    break;
  case 0:
  case 6:
    text = "It is Weekend";
    break;
  default:
    text = "Looking forward to the Weekend";
}
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط