021-28423015
021-28423015

تابع random در JavaScript

Math.random()

Math.random () یک عدد تصادفی بین 0 (شامل) و 1 (منحصر به فرد) را باز می کند:

تابعrandom
 Math.random();       // returns a random number 
مشاهده مثال

Math.random () همیشه عدد کمتر از 1 را نشان می دهد.

عدد تصادفی در JavaScript

Math.random () با استفاده از Math.floor () می تواند برای ارزیابی عدد صحیح تصادفی استفاده شود.

عدد تصادفی در JavaScript
 Math.floor(Math.random() * 10);   // returns a number between 0 and 9 
مشاهده مثال

عدد تصادفی در JavaScript
 Math.floor(Math.random() * 11);   // returns a number between 0 and 10 
مشاهده مثال

عدد تصادفی در JavaScript
 Math.floor(Math.random() * 100);   // returns a number between 0 and 99 
مشاهده مثال

عدد تصادفی در JavaScript
 Math.floor(Math.random() * 101);   // returns a number between 0 and 100 
مشاهده مثال

عدد تصادفی در JavaScript
 Math.floor(Math.random() * 10) + 1; // returns a number between 1 and 10 
مشاهده مثال

عدد تصادفی در JavaScript
 Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // returns a number between 1 and 100 
مشاهده مثال

یک تابع تصادفی مناسب

همانطور که می بینید از مثال های بالا، ممکن است یک ایده خوب برای ایجاد یک تابع تصادفی مناسب برای استفاده برای تمام مقادیر عددی تصادفی باشد.
این عملکرد جاوا اسکریپت همیشه یک عدد تصادفی بین min (شامل) و max (excluded) را باز می کند:

یک تابع تصادفی مناسب
function getRndInteger(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min) ) + min;
}
مشاهده مثال

این عملکرد جاوا اسکریپت همیشه یک عدد تصادفی بین حداقل و حداکثر می باشد:

یک تابع تصادفی مناسب
function getRndInteger(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}
مشاهده مثال

 


نظر شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.
لطفا متن نظر خود را وارد کنید
>

یادگیری JavaScript

مقالات و دروس

عضویت در خبرنامه شرکت نرم افزاری وب مهراز

برای اطلاع از بسته ها ، تخفیف های استثنایی و تازه های ما به خبرنامه وب مهراز بپیوندید.

لطفا شماره همراه صحیح وارد کنید.
لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.

مقالات مرتبط